martes, 23 de octubre de 2012

Valoració de les visites a l'Amistat

Amistat
(font: http://www.flickr.com/photos/lost_lenore_nevermore/2458348988/)

Fins ara, per valorar les visites a l'Amistat utilitzàvem una taula dins el nostre google drive. Aquella taula contenia una sèrie d'ítems com puntualitat, atenció i implicació, participació, etc. Hem vist que aquesta autoavaluació no acaba de funcionar perquè:
 • Hi ha alumnes que s'endescuiden d'omplir-la
 • Com que els ítems sempre són els mateixos, hi ha qui copia allò escrit del dia anterior
És per això que creiem millor utilitzar el blog de cadascú per valorar les visites. En blog que ja heu creat en la matèria de comunicació, hi haureu d'afegir una entrada cada dia que tornem de les vistes a l'amistat. Aquesta entrada ha de ser un petit resum de l'experiència i s'hi poden incloure anècdotes o fets rellevants. Nosaltres avaluarem aquestes entrades i això formarà part de la nota del projecte 'Temps de col.laboració' juntament amb la valoració que en facin les mestres responsables de l'Amistat.
Com es farà per diferenciar aquestes entrades de les de google? Etiquetarem cada entrada segons sigui de comunicació o d'avaluació del projecte Amistat. Pel segon cas, etiqueteu les entrades com 'amistat'.
En el formulari de sota, escriu l'adreça del teu blog personal on valoraràs les visites a l'Amistat:

lunes, 15 de octubre de 2012

Els ingressos: el salari i la nòmina

La nòmina

Els principals ingressos mensuals d'una família provenen del salari. El salari és l'import que paga un empresari al treballador a canvi de la seva feina. El salari ve especificat en un 'rebut' que s'anomena nòmina. Aquí pots veure un exemple senzill de nòmina (font: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/159101):

La nòmina té vàries parts:
 1. Dades de l'empresa
 2. Dades del treballador
 3. Meritacions o percepcions: quantitats que cobrem desglossades en els diferents conceptes del salari
 4. Deduccions: IRPF (Impost de la Renda sobre les Persones Físiques) i Seguretat Social
 5. Bases de cotització
Pots veure més exemples de com es llegeix una nòmina en els enllaços següents:

 

El salari mínim interprofessional

El salari mínim interprofessional és la mínima quantitat econòmica mensual que percebrà un treballador de l'estat espanyol. L'any 2012 aquest salari és de 641,40 €.

Les ofertes de treball

Per saber quin serà més o menys el nostre salari, podem buscar ofertes de treball de la categoria professional que més ens agradi. Hi ha diferents pàgines a internet on podem fer aquestes cerques. Algunes d'aquestes són:

 

Activitats

Un cop acabat, hauràs de fer les activitats d'aquest enllaç.

   Avaluació del portafoli digital personal

   Avui avaluarem el portafoli digital personal. Per fer-ho, utilitzarem una rúbrica, com altres vegades. Obriu la rúbrica i comenceu a pensar quina nota us posaríeu vosaltres mateixos, i quina nota posareu als portafolis digitals dels vostres companys. Fixeu-vos en els ítems que s'han d'avaluar de 0 a 4 punts.
   Per acabar, ompliu el formulari següent amb l'adreça web del vostre portafoli digital:

   jueves, 4 de octubre de 2012

   Documental: Endeutats, sobre la teranyina

   Avui, dins el projecte 'Ens en sortim?' visualitzarem el documental: ENDEUTATS, sobre la teranyina. Després de visualitzar-lo, reflexionarem una mica sobre el seu contingut. Farem un petit debat i contestarem les activitats proposades en aquest full.