miércoles, 19 de junio de 2013

Recuperació món científic Aula Oberta

Per aquells alumnes que hagiu suspès, caldrà que feu una petita activitat de recuperació, relacionada amb tot el que hem anat treballant aquest curs. Contesteu i comenteu les preguntes següents i entregueu-les a la professora. Podeu fer-ho amb el format que més us convingui: google docs, full de paper o correu electrònic.

Les drogues

Intenta contestar les qüestions següents. Argumenta les respostes i il.lustra-les amb exemples.
 • Fes una llista d'almenys 4 drogues i explica'n els seus efectes a curt i llarg termini
 • Qui és Pedro García Aguado? Descriu en 4 o 5 línies la seva trajectòria, el perquè es va ficar en el món de les drogues, com se'n va sortir i què fa actualment per ajudar els joves que es troben en aquesta situació

Grans experiments científics

Intenta contestar les qüestions següents. Argumenta les respostes i il.lustra-les amb exemples.
 • Què és l'LHC? on està situat?
 • Descriu, en general, què estudien els científics que treballen al CERN.
 • Escriu amb poques paraules en què consistia el projecte Manhattan.
 • On es van llançar les primeres bombes atòmiques de la història i perque? Descriu breument el moment històric.

viernes, 14 de junio de 2013

Recuperació matemàtiques Aula Oberta

Per aquells alumnes que hagiu suspès, caldrà que feu una petita activitat de recuperació, relacionada amb tot el que hem anat treballant aquest curs. Contesteu i comenteu les preguntes següents i entregueu-les a la professora. Podeu fer-ho amb el format que més us convingui: google docs, full de paper o correu electrònic.

Economia domèstica

Imagina't que tens ganes d'emmancipar-te i no saps si arribaràs a finals de mes. Intenta raonar les preguntes següents:
 • Quines seran les principals despeses mensuals? Fes-ne una llista i descriu-les breument.
 • De totes aquestes despeses, quina serà la més important? Per què?
 • Fes un petit simulacre de quadre d'ingressos i despeses mensual. Posa-hi tots els teus ingressos (bàsicament serà el salari) i les despeses. Després fes-ne un balanç i argumenta si pots anar a viure pel teu compte o no.

Munto el meu negoci

Pensa ara com seria muntar un negoci propi. Amb les activitats treballades a classe, intenta raonar les preguntes següents:
 • Què vol dir ser emprenedor? Dóna un parell d'exemples.
 • Quin negoci muntaries i per què?
 • Quins són els aspectes més importants que haig de tenir en compte a l'hora de muntar el teu negoci?
 • Llista les despeses necessàries que descriguin la inversió inicial. Suma-les totes i fes una estimació de quina seria aquesta inversió.


viernes, 7 de junio de 2013

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors

Aquí teniu les tasques que s'han de completar per recuperar les matemàtiques de cursos anteriors. Heu d'imprimir la tasca, completar-la i lliurar-la el divendres vinent dia 14.

viernes, 31 de mayo de 2013

Pla de màrqueting

Imatge extreta de la wikipedia

Un cop teniu clar el pla de producció, haureu de desenvolupar un pla de màrqueting. Això és necessari per tenir coneixement de l'entorn on es desenvoluparà el nostre negoci i poder fer un estudi de les necessitats del mercat i també desenvolupar estratègies de promoció i publicitat del nostre producte. A la pestanya del vostre lloc web de google dedicada al pla de màrqueting, cal que desenvolupeu els punts següents:

 1. Coneixement de l'entorn.
  • Quines necessitats cobreix el nostre producte i/o servei?
  • Com és el nostre client? Quines característiques té?
  • Anàlisi de la competència. Quins són els nostres competidors directes i on estan ubicats? Quins són els seus punts forts i febles en relació a la nostra empresa? Quins poden ser els nostres competidors en un futur?
 2. Definició del producte i/o servei
  • Creeu una llista concreta amb els productes i/o serveis que oferiu i el seu preu i pengeu-la al vostre lloc web.
  • Els nostres productes i/o servei tenen quelcom innovador que els diferencii dels que ofereix la competència?
 3. Promoció i publicitat del producte i/o servei
  • En quins mitjans publicitarem el nostre producte i/o servei?
  • Com serà la nostra publicitat? Dissenyeu un cartell o una falca publicitària per un mitjà audiovisual. Inserteu-ho al vostre lloc web.

martes, 28 de mayo de 2013

Els bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki

En el context de la 2a guerra mundial, els japonesos van atacar la base nord-americana de Pearl Harbor el desembre del 1941. Davant aquest fet, els americans els van declarar la guerra i va començar així la fabricació de la bomba atòmica amb l'anomenat projecte Manhattan. Tal i com vam veure el dia anterior, la bomba es va provar en un desert de Nuevo Mexico el juliol de 1945.  El 6 i 9 d'agost de 1945 es van llançar les bombes atòmiques sobre les ciutats japoneses d'Hiroshima i Nagasaki

Activitats

 • Poseu-vos per parelles
 • Llegiu la informació sobre les bombes atòmiques llançades sobre Hiroshima i Nagasaki que podeu trobar a la  wikipedia.
 • Anoteu en un full en brut les idees més importants del text
 • En una cartulina, elaboreu un mapa conceptual que resumeixi la informació que heu trobat.

jueves, 23 de mayo de 2013

Pla de producció

Font: http://www.imet.cat

L'últim dia vam començar a redactar el vostre pla d'empresa. Vam crear un lloc web on es presentava el nostre negoci. Avui toca parlar del pla de producció i de quins costos tindrà la nostra empresa. En aquest enllaç podeu trobar diferents models del pla d'empresa.

 

Activitats

Caldrà que al vostre lloc web de l'empresa hi hagi una pàgina que s'anomeni pla de producció. En aquesta pàgina hi haurem de detallar els ítems següents:
 1. Procés de producció i operacions
  • Tipus de matèries primeres necessàries. Quantes se'n necessiten i de quin tipus? 
  • Quins són els nostres proveïdors? Localització i disponibilitat.
  • Local i instal.lacions: plànol esquemàtic
  • Maquinària i eines necessàries.
  • Mà d'obra: descripció dels llocs de treball i formació necessària
 2. Pla tecnològic i equipaments informàtics
 3. Gestió d'existències: aprovionament i emmagatzematge
  • Disposo d'un magatzem per guardar el producte?
  • Quan triguen els meus proveïdors a servir el producte?
  • El meu producte té data de caducitat?
  • Necessitaré algunes característiques específiques per emmagatzemar el meu producte? (cambres frigorífiques, etc)
 4. Normativa
  • Horari d'obertura del negoci
  • Normativa específica de cada negoci
 5. Cost del producte/servei
  • Elaboreu una fulla de càlcul on es vagin anotant totes aquestes despeses.
  • Caldrà que hi figuri la inversió inicial per posar en marxa el negoci (maquinària i eines, instal.lacions, etc)
  • Cal distingir entre costos fixes (no depenen del volum de vendes, és el cas per exemple de la factura de la llum del local) i costos variables (en funció del nombre d'unitats venudes).
  • Podeu insertar aquesta fulla de càlcul al vostre lloc web.

viernes, 17 de mayo de 2013

El pla d'empresa

Enllaç al lloc web de la imatge
Per començar a muntar qualsevol negoci és necessari planificar. Per fer-ho, es recomana elaborar un pla d'empresa.
El pla d'empresa conté els estudis i la informació necessaris abans d'aventurar-nos a muntar el nostre negoci. A més a més, el pla d'empresa és indispensable a l'hora d'anar a una entitat financera a demanar un crèdit per finançar el nostre projecte.
En el vídeo següent surten caracteritzades les diferents parts d'un pla d'empresa. També en aquest enllaç es pot trobar més informació dels diferents sectors a l'hora de muntar un negoci.

 

Apartats del pla d'empresa

El pla d'empresa és un document estructurat. Per elaborar-ho s'han de tenir en compte els aspectes següents:
 • Presentació de l'empresa i de la persona emprenedora.
 • Pla de producció
 • Pla de màrqueting
 • Pla de recursos humans
 • Pla d'inversió i finançament

 

Activitats

Avui i en els propers dies anirem repassant cadascun dels diferents apartats. Recollirem el nostre pla d'empresa en un lloc web google. Per tant, avui cal que feu:
 1. Creeu un lloc web google amb el títol que tingueu pensat per la vostra empresa. Utilitzeu un disseny vistós i que sigui agradable a la vista
 2. Escriviu una petita presentació de l'empresa i de la persona emprenedora. En aquest apartat hi haurà d'haver un resum del que serà el vostre negoci: nom de l'empresa, activitat a la qual es dedicarà, ubicació, membres fundadors.
 3. Creeu per a cada apartat del pla d'empresa una subpàgina del lloc principal.
 4. Envieu l'adreça del lloc web al correu electrònic de la professora.