miércoles, 19 de junio de 2013

Recuperació món científic Aula Oberta

Per aquells alumnes que hagiu suspès, caldrà que feu una petita activitat de recuperació, relacionada amb tot el que hem anat treballant aquest curs. Contesteu i comenteu les preguntes següents i entregueu-les a la professora. Podeu fer-ho amb el format que més us convingui: google docs, full de paper o correu electrònic.

Les drogues

Intenta contestar les qüestions següents. Argumenta les respostes i il.lustra-les amb exemples.
  • Fes una llista d'almenys 4 drogues i explica'n els seus efectes a curt i llarg termini
  • Qui és Pedro García Aguado? Descriu en 4 o 5 línies la seva trajectòria, el perquè es va ficar en el món de les drogues, com se'n va sortir i què fa actualment per ajudar els joves que es troben en aquesta situació

Grans experiments científics

Intenta contestar les qüestions següents. Argumenta les respostes i il.lustra-les amb exemples.
  • Què és l'LHC? on està situat?
  • Descriu, en general, què estudien els científics que treballen al CERN.
  • Escriu amb poques paraules en què consistia el projecte Manhattan.
  • On es van llançar les primeres bombes atòmiques de la història i perque? Descriu breument el moment històric.

No hay comentarios:

Publicar un comentario