viernes, 14 de junio de 2013

Recuperació matemàtiques Aula Oberta

Per aquells alumnes que hagiu suspès, caldrà que feu una petita activitat de recuperació, relacionada amb tot el que hem anat treballant aquest curs. Contesteu i comenteu les preguntes següents i entregueu-les a la professora. Podeu fer-ho amb el format que més us convingui: google docs, full de paper o correu electrònic.

Economia domèstica

Imagina't que tens ganes d'emmancipar-te i no saps si arribaràs a finals de mes. Intenta raonar les preguntes següents:
  • Quines seran les principals despeses mensuals? Fes-ne una llista i descriu-les breument.
  • De totes aquestes despeses, quina serà la més important? Per què?
  • Fes un petit simulacre de quadre d'ingressos i despeses mensual. Posa-hi tots els teus ingressos (bàsicament serà el salari) i les despeses. Després fes-ne un balanç i argumenta si pots anar a viure pel teu compte o no.

Munto el meu negoci

Pensa ara com seria muntar un negoci propi. Amb les activitats treballades a classe, intenta raonar les preguntes següents:
  • Què vol dir ser emprenedor? Dóna un parell d'exemples.
  • Quin negoci muntaries i per què?
  • Quins són els aspectes més importants que haig de tenir en compte a l'hora de muntar el teu negoci?
  • Llista les despeses necessàries que descriguin la inversió inicial. Suma-les totes i fes una estimació de quina seria aquesta inversió.


No hay comentarios:

Publicar un comentario