miércoles, 19 de junio de 2013

Recuperació món científic Aula Oberta

Per aquells alumnes que hagiu suspès, caldrà que feu una petita activitat de recuperació, relacionada amb tot el que hem anat treballant aquest curs. Contesteu i comenteu les preguntes següents i entregueu-les a la professora. Podeu fer-ho amb el format que més us convingui: google docs, full de paper o correu electrònic.

Les drogues

Intenta contestar les qüestions següents. Argumenta les respostes i il.lustra-les amb exemples.
 • Fes una llista d'almenys 4 drogues i explica'n els seus efectes a curt i llarg termini
 • Qui és Pedro García Aguado? Descriu en 4 o 5 línies la seva trajectòria, el perquè es va ficar en el món de les drogues, com se'n va sortir i què fa actualment per ajudar els joves que es troben en aquesta situació

Grans experiments científics

Intenta contestar les qüestions següents. Argumenta les respostes i il.lustra-les amb exemples.
 • Què és l'LHC? on està situat?
 • Descriu, en general, què estudien els científics que treballen al CERN.
 • Escriu amb poques paraules en què consistia el projecte Manhattan.
 • On es van llançar les primeres bombes atòmiques de la història i perque? Descriu breument el moment històric.

viernes, 14 de junio de 2013

Recuperació matemàtiques Aula Oberta

Per aquells alumnes que hagiu suspès, caldrà que feu una petita activitat de recuperació, relacionada amb tot el que hem anat treballant aquest curs. Contesteu i comenteu les preguntes següents i entregueu-les a la professora. Podeu fer-ho amb el format que més us convingui: google docs, full de paper o correu electrònic.

Economia domèstica

Imagina't que tens ganes d'emmancipar-te i no saps si arribaràs a finals de mes. Intenta raonar les preguntes següents:
 • Quines seran les principals despeses mensuals? Fes-ne una llista i descriu-les breument.
 • De totes aquestes despeses, quina serà la més important? Per què?
 • Fes un petit simulacre de quadre d'ingressos i despeses mensual. Posa-hi tots els teus ingressos (bàsicament serà el salari) i les despeses. Després fes-ne un balanç i argumenta si pots anar a viure pel teu compte o no.

Munto el meu negoci

Pensa ara com seria muntar un negoci propi. Amb les activitats treballades a classe, intenta raonar les preguntes següents:
 • Què vol dir ser emprenedor? Dóna un parell d'exemples.
 • Quin negoci muntaries i per què?
 • Quins són els aspectes més importants que haig de tenir en compte a l'hora de muntar el teu negoci?
 • Llista les despeses necessàries que descriguin la inversió inicial. Suma-les totes i fes una estimació de quina seria aquesta inversió.


viernes, 7 de junio de 2013

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors

Aquí teniu les tasques que s'han de completar per recuperar les matemàtiques de cursos anteriors. Heu d'imprimir la tasca, completar-la i lliurar-la el divendres vinent dia 14.

viernes, 31 de mayo de 2013

Pla de màrqueting

Imatge extreta de la wikipedia

Un cop teniu clar el pla de producció, haureu de desenvolupar un pla de màrqueting. Això és necessari per tenir coneixement de l'entorn on es desenvoluparà el nostre negoci i poder fer un estudi de les necessitats del mercat i també desenvolupar estratègies de promoció i publicitat del nostre producte. A la pestanya del vostre lloc web de google dedicada al pla de màrqueting, cal que desenvolupeu els punts següents:

 1. Coneixement de l'entorn.
  • Quines necessitats cobreix el nostre producte i/o servei?
  • Com és el nostre client? Quines característiques té?
  • Anàlisi de la competència. Quins són els nostres competidors directes i on estan ubicats? Quins són els seus punts forts i febles en relació a la nostra empresa? Quins poden ser els nostres competidors en un futur?
 2. Definició del producte i/o servei
  • Creeu una llista concreta amb els productes i/o serveis que oferiu i el seu preu i pengeu-la al vostre lloc web.
  • Els nostres productes i/o servei tenen quelcom innovador que els diferencii dels que ofereix la competència?
 3. Promoció i publicitat del producte i/o servei
  • En quins mitjans publicitarem el nostre producte i/o servei?
  • Com serà la nostra publicitat? Dissenyeu un cartell o una falca publicitària per un mitjà audiovisual. Inserteu-ho al vostre lloc web.

martes, 28 de mayo de 2013

Els bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki

En el context de la 2a guerra mundial, els japonesos van atacar la base nord-americana de Pearl Harbor el desembre del 1941. Davant aquest fet, els americans els van declarar la guerra i va començar així la fabricació de la bomba atòmica amb l'anomenat projecte Manhattan. Tal i com vam veure el dia anterior, la bomba es va provar en un desert de Nuevo Mexico el juliol de 1945.  El 6 i 9 d'agost de 1945 es van llançar les bombes atòmiques sobre les ciutats japoneses d'Hiroshima i Nagasaki

Activitats

 • Poseu-vos per parelles
 • Llegiu la informació sobre les bombes atòmiques llançades sobre Hiroshima i Nagasaki que podeu trobar a la  wikipedia.
 • Anoteu en un full en brut les idees més importants del text
 • En una cartulina, elaboreu un mapa conceptual que resumeixi la informació que heu trobat.

jueves, 23 de mayo de 2013

Pla de producció

Font: http://www.imet.cat

L'últim dia vam començar a redactar el vostre pla d'empresa. Vam crear un lloc web on es presentava el nostre negoci. Avui toca parlar del pla de producció i de quins costos tindrà la nostra empresa. En aquest enllaç podeu trobar diferents models del pla d'empresa.

 

Activitats

Caldrà que al vostre lloc web de l'empresa hi hagi una pàgina que s'anomeni pla de producció. En aquesta pàgina hi haurem de detallar els ítems següents:
 1. Procés de producció i operacions
  • Tipus de matèries primeres necessàries. Quantes se'n necessiten i de quin tipus? 
  • Quins són els nostres proveïdors? Localització i disponibilitat.
  • Local i instal.lacions: plànol esquemàtic
  • Maquinària i eines necessàries.
  • Mà d'obra: descripció dels llocs de treball i formació necessària
 2. Pla tecnològic i equipaments informàtics
 3. Gestió d'existències: aprovionament i emmagatzematge
  • Disposo d'un magatzem per guardar el producte?
  • Quan triguen els meus proveïdors a servir el producte?
  • El meu producte té data de caducitat?
  • Necessitaré algunes característiques específiques per emmagatzemar el meu producte? (cambres frigorífiques, etc)
 4. Normativa
  • Horari d'obertura del negoci
  • Normativa específica de cada negoci
 5. Cost del producte/servei
  • Elaboreu una fulla de càlcul on es vagin anotant totes aquestes despeses.
  • Caldrà que hi figuri la inversió inicial per posar en marxa el negoci (maquinària i eines, instal.lacions, etc)
  • Cal distingir entre costos fixes (no depenen del volum de vendes, és el cas per exemple de la factura de la llum del local) i costos variables (en funció del nombre d'unitats venudes).
  • Podeu insertar aquesta fulla de càlcul al vostre lloc web.

viernes, 17 de mayo de 2013

El pla d'empresa

Enllaç al lloc web de la imatge
Per començar a muntar qualsevol negoci és necessari planificar. Per fer-ho, es recomana elaborar un pla d'empresa.
El pla d'empresa conté els estudis i la informació necessaris abans d'aventurar-nos a muntar el nostre negoci. A més a més, el pla d'empresa és indispensable a l'hora d'anar a una entitat financera a demanar un crèdit per finançar el nostre projecte.
En el vídeo següent surten caracteritzades les diferents parts d'un pla d'empresa. També en aquest enllaç es pot trobar més informació dels diferents sectors a l'hora de muntar un negoci.

 

Apartats del pla d'empresa

El pla d'empresa és un document estructurat. Per elaborar-ho s'han de tenir en compte els aspectes següents:
 • Presentació de l'empresa i de la persona emprenedora.
 • Pla de producció
 • Pla de màrqueting
 • Pla de recursos humans
 • Pla d'inversió i finançament

 

Activitats

Avui i en els propers dies anirem repassant cadascun dels diferents apartats. Recollirem el nostre pla d'empresa en un lloc web google. Per tant, avui cal que feu:
 1. Creeu un lloc web google amb el títol que tingueu pensat per la vostra empresa. Utilitzeu un disseny vistós i que sigui agradable a la vista
 2. Escriviu una petita presentació de l'empresa i de la persona emprenedora. En aquest apartat hi haurà d'haver un resum del que serà el vostre negoci: nom de l'empresa, activitat a la qual es dedicarà, ubicació, membres fundadors.
 3. Creeu per a cada apartat del pla d'empresa una subpàgina del lloc principal.
 4. Envieu l'adreça del lloc web al correu electrònic de la professora.

martes, 14 de mayo de 2013

El projecte Manhattan

La construcció de la primera bomba atòmica per part dels EUA va iniciar-se amb el Projecte Mahattan. Mireu atentament el vídeo següent i després haureu de fer un activitat.

jueves, 9 de mayo de 2013

Com m'agradaria que fos el meu negoci?

Fins ara hem parlat de les qualitats emprenedores i de què vol dir ser emprenedor. També hem analitzat quins comerços i negocis hi ha en el nostre poble. Amb aquesta informació, us veieu capaços de pensar en un negoci que us pugui agradar i a més pugui ser rentable en el vostre poble? Per acabar de decidir-ho, mireu aquest vídeo on hi apareix una noia que a l'hora de posar en marxa un negoci es fa moltes preguntes.

miércoles, 8 de mayo de 2013

L'energia nuclear


Fins ara hem vist com amb l'esforç de molts científics es pot construir un experiment com l'LHC i fer grans descobriments com és ara la partícula Higgs. Malauradament, els coneixements científics també es poden utilitzar per destruir. Avui i els dies següents parlarem del Projecte Manhattan que va donar llum a les primeres bombes atòmiques de la història. Primer de tot, parlarem una mica de què és l'energia nuclear i els processos de fissió i fusió nuclear. En aquest enllaç es comenten de manera molt senzilla tots aquests processos.

viernes, 26 de abril de 2013

L'activitat econòmica a Vilafant

T'has preguntat mai quines empreses hi ha a Vilafant i quin és el sector que predomina? Avui en farem un estudi. Avui mirarem de fer una llista d'aquestes empreses i intentarem veure si hi ha un sector predominant d'activitat econòmica al poble.  Per fer això, classificarem els comerços i empreses per sectors:
 1. Agricultura, animals i jardineria
 2. Banca, caixes, assegurances i notaris
 3. Perruqueria i estètica
 4. Automoció
 5. Construcció
 6. Transports
 7. Comerços: fleques, alimentació, llibreries, etc.
 8. Bars i restaurants
 9. Informàtica i telecomunicacions
 10. Fusteria i Mobles
 11. Productes industrials, maquinària i serveis industrials
 12. Publicitat
 13. Tercera Edat
 14. Serveis a Empreses
 15. Electricitat i Lampisteria
 16. Altres

Activitats

 1. Repartiu-vos les diferents categories per parelles. Amb els enllaços següents, intenteu trobar les empreses del vostre sector:
 2. Introduïu aquestes empreses en el formulari.
 3. Poseu en el mapa la localització de les empreses que us toquen

 4. Mostra Empreses de Vilafant en un mapa més gran
 5. Al final, entre tots, intentarem discutir quines són les activitats econòmiques predominants a Vilafant i quins sectors no estan tant explotats.

miércoles, 24 de abril de 2013

L'accelerador LHC


L'experiment LHC (Large Hadron Collider) és l'experiment de física més important actualment en funcionament.  En els detectors d'aquest experiment, milers de físics, enginyers i informàtics col.laboren per descobrir els misteris de l'univers i l'origen de la matèria.
Avui veurem un vídeo que ens explica amb més detall què és l'accelerador LHC i quina recerca s'hi fa. Estigueu atents perquè després haureu de contestar unes preguntes.

jueves, 18 de abril de 2013

Personalitats emprenedores


Avui coneixerem diferents personalitats emprenedores. En un vídeo de 12 minuts ens expliquen quines són les principals dificultats que s'han trobat a l'hora de muntar el seu negoci. 
Mira atentament el vídeo per què després n'haurem de fer unes activitats. En aquestes activitats, et preguntarem sobre els personatges que hi apareixen i també hauràs d'elaborar una llista amb les qualitats que et sembla que ha de tenir un emprenedor. Per fer l'activitat caldrà que creis una carpeta en el teu drive, sota matemàtiques, que es digui muntoelmeunegoci.

Recursos:

viernes, 12 de abril de 2013

Què vol dir ser emprenedor?

Imatge extreta de: http://santfeliuinnova.blogspot.com.es/2010/06/ets-emprenedor-vols-coneixer-solucions.html

Com munto el meu negoci?

Avui encetarem un nou projecte de matemàtiques: Com munto el meu negoci? Per respondre aquesta pregunta, caldrà seguir un procés, en el qual tocarem diferents aspectes:
 • Què vol dir ser emprenedor? T'hi consideres?
 • De què t'agradaria treballar?
 • Què cal fer per muntar un negoci propi? Quins són els passos necessaris per establir-nos pel nostre compte?
 • Què és i com s’elabora un pla d’empresa?
 • Com explico la meva idea perquè s'entegui i tingui acceptació?

El personatge

Per parlar de tots aquests temes, mirarem el vídeo del programa 'Singulars' on s'entrevista Xavier Verdaguer, on el defineixen com un emprenedor en sèrie.


En acabar el vídeo, el comentarem una miqueta i parlarem de les característiques més rellevants del personatge.

Test de l'emprenedor

Et consideres emprenedor? Emprenedor és molt més que qui munta un negoci o una empresa. Fes el test següent per conèixe't millor i veure, si tens aptituds per a la creació d'idees i la innovació.

martes, 9 de abril de 2013

Grans experiments científics

Comencem aquest tercer projecte de la matèria món científic i tecnològic, parlant de grans experiments científics. Sabeu què és un experiment científic i quins objectius té? Durant molt de temps la humanitat s'ha preguntat qüestions bàsiques sobre l'existència de la vida i el seu funcionament a la Terra. Els científics intenten contestar moltes d'aquestes preguntes. Per això la ciència bàsica i la recerca es subdivideixen en parcel.les molt específiques per tal de resoldre tots aquests enigmes. Per fer-ho, s'utilitza el mètode científic. N'has sentit a parlar mai?
Com a motivació i introducció del projecte, anem a conèixer un d'aquests grans experiments, que es desenvolupa dins el CERN, el laboratori de partícules europeu, situat a Ginebra, Suïssa.Després de mirar el vídeo, intenteu comentar breument les qüestions següents:
 1. On està situat el CERN?
 2. Quines instal.lacions hi ha?
 3. Què estudien els científics que treballen al CERN?
 4. Què és el Big Bang?
 5. De què estan formada la matèria?
 6. Què es va crear al CERN l'any 1990? Per què va ser tant important aquest descobriment?

viernes, 5 de abril de 2013

Recuperació matemàtiques 2n trimestre

Aquells que tingueu les matemàtiques suspeses del segon trimestre, treballarem un material fet pel centre cultural de Caixa Terrassa que s'anomena: 'Aprèn a administrar la teva economia domèstica'. Comentarem aquest material i intentarem discutir entre tots les activitats.

lunes, 1 de abril de 2013

Recuperació Món Científic 2n trimestre

'El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás'


Visualitzarem 3 vídeos de la campanya que va fer la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) el gener del 2012. Fixa-t'hi bé perquè després n'hauràs de fer una activitat.

martes, 19 de marzo de 2013

El Pep.


La Generalitat ha engegat la web http://www.elpep.info per fer conscients als joves dels perills que comporta el consum de drogues i les conductes de risc. Visitarem aquesta web, mirarem alguns dels vídeos i farem una mica de debat.

martes, 5 de marzo de 2013

Entrevista a Pedro García Aguado


Dins el projecte 'El cervell', i en relació amb el tema de com afecten les drogues al nostre cervell, és interessant comentar la figura de l'esportista Pedro García Aguado
Pedro García Aguado va ser un famós waterpolista, moltes vegades internacional i campió olímpic a Atlanta’96. Després dels èxits esportius va caure en el món de les drogues i el 2003 va haver de ser ingressat en una clínica de desintoxicació. Actualment es dedica a assessorar joves en situacions de risc d’addicció i amb transtorns de conducta. És el presentador del programa ‘Hermano Mayor’ de la cadena 4.
Escolta atentament l'entrevista perquè després hauràs de contestar les preguntes de l'activitat 8. Crea una còpia de l'activitat i posa-la a la teva carpeta 'Món científic' del Drive.

jueves, 21 de febrero de 2013

M. C. Escher

M. C. Escher va ser tot un artista que va revolucionar el món de la geometria i va inventar noves maneres de fer tessel.lacions del pla.
http://www.tessellations.org/eschergallery6.htm

Activitats

Després de veure el vídeo, intentarem fer una presentació de diapositives amb la informació següent:

 1. Qui era M. C. Escher? Escriu una petita biografia acompanyada de fotos de 4 o 5 línies.
 2. Després de visitar un determinat lloc, l'Escher va quedar fascinat per les divisions del pla (mosaics, tessel.lacions). Quin era aquest lloc? Com va afectar això el seu treball?
 3. Enumera i posa imatges de les obres més famoses d'aquest artista. 
Aquesta presentació la posareu a la vostra carpeta compartida tessel.lacions.

Enllaços

jueves, 14 de febrero de 2013

Tessel.lacions

http://www.tessellations.org/eschergallery10.htm
Un mosaic o tessel.lació és un recobriment del pla amb figures geomètriques sense sobreposar-se ni deixar espais en blanc. Sovint, podem trobar mosaics quasi perfectes que concorden perfectament passejant per un carrer o visitant una plaça. En podeu dir alguns? Avui començarem aquest nou projecte. Espero que us agradi.

 

Tessel.lacions regulars

Les tessel.lacions més fàcils són les tessel.lacions regulars. Aquestes són mosaics formats per la repetició de polígons regulars en el pla. Però no tots els polígons regulars poden formar una tessel.lació. Utilitzarem el geogebra per comprovar, quins polígons regulars poden fer un mosaic i quins no.

Activitats

 • Crea una carpeta dins de matemàtiques que es digui tessel.lacions.
 • Comparteix aquesta carpeta amb la professora
 • Realitza les activitats.

Enllaç

  viernes, 8 de febrero de 2013

  El llarg gener

  Font: http://www.murprotec.es/wp-content/uploads/cuesta-de-enero1.gif
  Un cop acabades les presentacions orals del projecte 'Ens en Sortim?', farem algunes activitats relacionades amb l'economia domèstica del mes de gener. Tots sabeu que aquest mes hi han les rebaixes i que és un mes econòmicament difícil de passar. Reflexionarem sobre tot això amb les activitats que ofereix el portal Espurna.

  viernes, 1 de febrero de 2013

  Presentació oral: ens en sortim?

  Quan tingueu les diapositives fetes explicant el vostre projecte 'ens en sortim?', caldrà que l'exposeu davant dels companys. Se us avaluarà seguint la rúbrica d'aquest enllaç.

  jueves, 24 de enero de 2013

  Presentació del projecte: Ens en sortim?

  Enllaç a la web de la imatge
  Finalment, després de tants dies ha arribat el moment de preparar una presentació del projecte Ens en sortim? Per fer-ho et caldrà recopilar tota la informació que has anat treballant aquestes últimes setmanes sobre la teva economia domèstica. És per això que és molt important que tinguis totes les tasques anteriors acabades i la fulla de càlcul economia domèstica, amb ingressos i despeses completada. Aquí sota t'hi posem un guió que pots fer servir per elaborar la teva presentació. La presentació ha de tenir com a mínim 10 diapositives. Penja la teva presentació a la carpeta compartida del projecte.


  Guió

  1. Ingressos
    • Feina. De què treballaré? Quina serà la meva nòmina mensual?
    1. Despeses
      • Lloguer/compra de pis. 
       • On viuré? Per què? 
       • Què em costa cada mes?
       • La cistella de la compra
         • Què necessito per passar el mes?
         •  On aniré a comprar?
         • Quina és la meva despesa mensual dedicada a la alimentació? Il.lustra-ho amb una taula
         • Les factures
           • Quins són els principals subministres de la casa?
           • Amb quines unitats es mesuren?
           • Quina despesa mensual suposen? Il.lustra-ho amb una taula desglossada llum, aigua, gas
           • Un viatge
             • On aniré? Per què?
             • Explica una mica en què consistirà el viatge i quins llocs vols visitar.
             • Quin és el meu pressupost? Il.lustra-ho amb una taula desglossada
            1. Balanç
             • En aquesta diapositiva hi ha de figurar la fulla de càlcul completa economia domèstica amb els ingressos i despeses mensuals.
             • Me'n sortiré a final de mes? Raona-ho.
             • Quins conceptes em representen una despesa més gran?
             • ES podria retallar alguna despesa? Fes una breu explicació.

            martes, 22 de enero de 2013

            Les drogues i el nostre cervell

            Extret de: http://www.hablemosdedrogas.org
            Extret de: http://www.hablemosdedrogas.org
            Dins el projecte Els misteris del nostre cervell, estudiarem quin efecte hi tenen les drogues. Has consumit mai drogues? Saps quins efectes nocius tenen sobre el nostre cervell i comportament? Amb el que treballarem a classe t'ajudarem a descobrir-ho.
            Aquesta part, ens durarà dues o tres sessions. Per fer-ho utilitzarem els materials editats per la fundació La Caixa, dins el programa Parlem de drogues.
            Avui es tractarà només de conèixer quines són aquestes drogues. Després fareu l'activitat Què són les drogues per parelles.

            martes, 15 de enero de 2013

            Les intel.ligències múltiples

            El psicòleg americà Howard Gardner va proposar fa més de dues dècades la Teoria de les inteligències múltiples. Segons aquesta teoria, la inteligència és la capacitat que té l'home per resoldre problemes. És per això que ell diu que l'ésser humà té fins a 8 intel.ligències. Aquestes estan més o menys desenvolupades depenent de cadascú i es poden millorar. Amb la presentació següent, a veure si sou capaços de nomenar aquestes 8 intel.ligències.

            Quan hàgiu acabat, intenteu respondre el test següent que us ajudarà a saber quines són les intel.ligències que teniu més desenvolupades.

            Enllaços relacionats

            miércoles, 9 de enero de 2013

            Me'n vaig de cap de setmana!

            Després de calcular les despeses fixes bàsiques dels dies anteriors, ens agradaria poder marxar de cap de setmana (divendres, dissabte i diumenge) a alguna capital europea, per descansar i conèixer noves experiències.
            Però per fer això cal una mica de planificació:
            • Quina capital europea em fa més gràcia visitar i per què?
            • Amb quin mitjà de transport m'hi arribaré? Agafaré l'avió, un tren (ara que l'ave arriba fins a Figueres) o hi aniré en cotxe?
            • Quin tipus d'allotjament em convé més? Hotel, alberg, apartament...
            • Què menjaré? Aniré sempre de restaurant o em sortirà més econòmic anar al supermercat i preparar-me uns entrepans?
            • Tindré despeses extres? Potser voldré visitar museus, hauré d'agafar el metro, voldré anar a teatre...
            Amb aquesta activitat es tracta de planificar al màxim aquest viatge, sobretot pel que fa les despeses. Les despeses també les afegirem al nostre full de càlcul 'economia domèstica'.

            Enllaços interessants

            Activitats

            • Cal que creeu una presentació de diapositives dins la carpeta compartida 'Ens en sortim?'.
            • La presentació ha de parlar dels temes següents:
             • Capital europea
              • Lloc escollit pel cap de setmana i justificació
              • Dies del viatge
             • Mitjà de transport escollit i justificació. Preus dels bitllets o carburant, si es decideix pel cotxe.
             • Allotjament. Nom de l'allotjament i preus. Inclou esmorzar?
             • Quantitat destinada als àpats. Com m'organitzaré per menjar? Aniré sempre de restaurant?
             • Despeses extres. Preus dels museus, teatre i extres que vulgui visitar.
             • Cost  total del viatge.
              • Al final de la presentació hi ha d'haver una petita taula amb totes les despeses i la seva suma. 
              • Us surt car o barat anar de cap de setmana? Creieu que ho podreu assumir?