martes, 23 de octubre de 2012

Valoració de les visites a l'Amistat

Amistat
(font: http://www.flickr.com/photos/lost_lenore_nevermore/2458348988/)

Fins ara, per valorar les visites a l'Amistat utilitzàvem una taula dins el nostre google drive. Aquella taula contenia una sèrie d'ítems com puntualitat, atenció i implicació, participació, etc. Hem vist que aquesta autoavaluació no acaba de funcionar perquè:
  • Hi ha alumnes que s'endescuiden d'omplir-la
  • Com que els ítems sempre són els mateixos, hi ha qui copia allò escrit del dia anterior
És per això que creiem millor utilitzar el blog de cadascú per valorar les visites. En blog que ja heu creat en la matèria de comunicació, hi haureu d'afegir una entrada cada dia que tornem de les vistes a l'amistat. Aquesta entrada ha de ser un petit resum de l'experiència i s'hi poden incloure anècdotes o fets rellevants. Nosaltres avaluarem aquestes entrades i això formarà part de la nota del projecte 'Temps de col.laboració' juntament amb la valoració que en facin les mestres responsables de l'Amistat.
Com es farà per diferenciar aquestes entrades de les de google? Etiquetarem cada entrada segons sigui de comunicació o d'avaluació del projecte Amistat. Pel segon cas, etiqueteu les entrades com 'amistat'.
En el formulari de sota, escriu l'adreça del teu blog personal on valoraràs les visites a l'Amistat:

No hay comentarios:

Publicar un comentario