lunes, 15 de octubre de 2012

Avaluació del portafoli digital personal

Avui avaluarem el portafoli digital personal. Per fer-ho, utilitzarem una rúbrica, com altres vegades. Obriu la rúbrica i comenceu a pensar quina nota us posaríeu vosaltres mateixos, i quina nota posareu als portafolis digitals dels vostres companys. Fixeu-vos en els ítems que s'han d'avaluar de 0 a 4 punts.
Per acabar, ompliu el formulari següent amb l'adreça web del vostre portafoli digital:

No hay comentarios:

Publicar un comentario